SEKCJA TENISA ZIEMNEGO

Trzeciakowski Andrzej
blank
Trzeciakowski Andrzej
Prezes Zarządu
Członek Rady Trenerów SPN


Fijałkowski Andrzej
blank
Fijałkowski Andrzej
Prezes Rady Nadzorczej

Gmurek Sebastian
blank
Gmurek Sebastian
Dyrektor Sportowy SPN
Członek Rady Trenerów SPN


Szczygielski Damian
blank
Szczygielski Damian
Dyrektor Reprezentacji SPN
Członek Rady Trenerów SPN


Szpak Mateusz
blank
Szpak Mateusz
Fizjoterapia

Zgódka Sebastian
blank
Zgódka Sebastian
Trener Główny Bramkarzy

Jaoko Robert
blank
Jaoko Robert
Trener Bramkarzy

Kłosek Michał
blank
Kłosek Michał
Trener Motoryki
Kier. Przyg. Motorycznego
Kier. Indywidualnych Zajęć
Członek Rady Trenerów SPN
IZ Motoryczne


Hamulczuk Nikodem
blank
Hamulczuk Nikodem
Trener Asystent
Przygotowanie Motoryczne
Fizjoterapia


Szczygielski Damian
blank
Szczygielski Damian
Trener UEFA A EY
SENIORZY
Dyrektor Reprezentacji SPN
Członek Rady Trenerów SPN


Trzeciakowski Krzysztof
blank
Trzeciakowski Krzysztof
Trener UEFA A
2006
Kierownik Skautingu
Członek Rady Trenerów SPN
IZ Techniczne


Ludynia Daniel
blank
Ludynia Daniel
Trener
2007
IZ Techniczne


Malicki Kacper
blank
Malicki Kacper
Trener UEFA A
2008 / 2017 WI
IZ Techniczne


Trzewik Tomasz
blank
Trzewik Tomasz
Trener
2009
Kierownik Filii
Kierownik Klubów Partnerskich
Kier. Zintegrowanego Dziennika
Członek Rady Trenerów SPN


Majecki Michał
blank
Majecki Michał
Trener
2009 WI / 2012
Kierownik WDS
Członek Rady Trenerów SPN


Pietrzak Kamil
blank
Pietrzak Kamil
Trener
2010 / 2010 GM


Szczepański Łukasz
blank
Szczepański Łukasz
Trener
2010 O / 2011 GM / 2018
2017 O


Złotnik Robert
blank
Złotnik Robert
Trener UEFA A
2011
Kier. Reprezentacji Młodszych


Skonieczny Krzysztof
blank
Skonieczny Krzysztof
Trener
2011 WI / 2011 PP / 2012 WI
2017 PP


Wcisłek Antoni
blank
Wcisłek Antoni
Trener
2012 GM / 2018 GM


Giętkowski Jacek
blank
Giętkowski Jacek
Trener
2013


Rydelin Tomasz
blank
Rydelin Tomasz
Trener
2013 WI / 2014 WI / 2014 GM
2016 GM


Krzyśków Piotr
blank
Krzyśków Piotr
Trener
2013 GM / 2015 WI / 2016 WI
2017 GM
IZ Techniczne


Michajłowicz Jacek
blank
Michajłowicz Jacek
Trener
2013 PP


Klechniowski Jan
blank
Klechniowski Jan
Trener
2014


Boguszewski Jakub
blank
Boguszewski Jakub
Trener
2015 / 2015 GM


Starosta Damian
blank
Starosta Damian
Trener
2015 O / 2016 / 2019 O
2018 WA
IZ Techniczne


Goryca Damian
blank
Goryca Damian
Trener
2015 PP


Polubiec Filip
blank
Polubiec Filip
Trener
2017 / 2018 WI


Gmurek Sebastian
blank
Gmurek Sebastian
Trener UEFA A
Trener Asystent
Dyrektor Sportowy SPN
Członek Rady Trenerów SPN


Michalak Wojciech
blank
Michalak Wojciech
Trener Asystent

Pudełek Krystian
blank
Pudełek Krystian
Trener Asystent

Akulenko Arseni
blank
Akulenko Arseni
Trener Praktykant

Chmielewski Damian
blank
Chmielewski Damian
Trener Praktykant

Frączek Kamil
blank
Frączek Kamil
Trener Praktykant

Klejno Michał
blank
Klejno Michał
Trener Praktykant

Konanau Maksim
blank
Konanau Maksim
Trener Praktykant

Mućko Maksymilian
blank
Mućko Maksymilian
Trener Praktykant

Mulawa Łukasz
blank
Mulawa Łukasz
Trener Praktykant

Pelypas Sviatoslav
blank
Pelypas Sviatoslav
Trener Praktykant

Pilarski Sebastian
blank
Pilarski Sebastian
Trener Praktykant

Piotrowski Antoni
blank
Piotrowski Antoni
Trener Praktykant

Poleszak Filip
blank
Poleszak Filip
Trener Praktykant

Połoński Mikołaj
blank
Połoński Mikołaj
Trener Praktykant

Stańczak Michał
blank
Stańczak Michał
Trener Praktykant

Tomankiewcz Dorian
blank
Tomankiewcz Dorian
Trener Praktykant

Praktycznie od początku istnienia klub nasz funkcjonuje nad Jeziorkiem Czerniakowskim. Z miejscem tym wiąże się nasza historia i stąd jest nasze drugie imię - Czerwone Diabły znad Jeziorka. Ostatnie lata to okres dynamicznych zmian naszego klubu i naszej bazy, która funkcjonuje jako Centrum Sportowo – Szkoleniowe m. st. Warszawy. Już dzisiaj jest się czym pochwalić, jednak przed nami jeszcze sporo pracy. Mamy nadzieję, że nasze projekty zrealizujemy w najbliższym czasie i nasz klub będzie posiadał najnowocześniejszą bazę sportową, rekreacyjną i jednocześnie kulturalną w Warszawie i Polsce.
Powyżej prezentujemy ostateczną wersję projektu naszej bazy. Tworząc ten plan uwzględniliśmy wszystkie zalecenia Biura Ochrony Środowiska i RDOŚ w zakresie ochrony środowiska na naszym terenie. Wykonaliśmy specjalny raport oddziaływania na środowisko, który podkreśla walory ekologiczne naszej koncepcji. Planujemy dosadzenie ponad 100 drzew, aby wszystko utonęło w zieleni. Wykonanie inwestycji według tego projektu nie spowoduje też żadnych istotnych zmian dla okolicznych mieszkańców. Obecnie jesteśmy na etapie uzyskania stosownych zgód na inwestycje. Jak widać będziemy mieli wspaniały kameralny obiekt. Wszystko służyć będzie naszym dzieciom, którymi się zajmujemy.

Baza:
02-911 Warszawa, ul. Jeziorna 2
Powierzchnia 36.161 metrów kwadratowych.
Zaplecze biurowe i techniczne, szatnie z sanitariatami.
Boisko główne, boisko boczne, korty tenisowe, place treningowe.

Vipol Select - players choice
Marcon KS Ursynów Warszawa
Towarzystwo Sportowe Falenica Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Klub Sportowy Delta Warszawa działa jako stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i jest Organizacją Pożytku Publicznego. Wszelkie działania klubu są skierowane na realizację celów statutowych a środki finansowe na ich pokrycie.

Cele statutowe są złożone. Stowarzyszenie działa w wielu obszarach, które pokrywają się i uzupełniają zarazem. Podstawowym obszarem jest oczywiście sport. Podejście jednak do niego jest wielopłaszczyznowe. Zaczynamy od krzewienia kultury fizycznej, przechodzimy przez sport masowy a kończymy na wyczynowym. Sport rozumiemy również jako działania prozdrowotne, przeciwdziałanie patologiom i innym zagrożeniom świata współczesnego oraz wieloaspektowe kształcenie człowieka. Tak płynnie przeszliśmy do obszarów kultury i edukacji. Tutaj ogniskujemy się głównie na młodych ludziach, których mamy prawidłowo wychowywać. Bardzo ważną sprawą jest w naszym przypadku regionalizm, który ma być podstawą tożsamości. Warszawa i miłość do niej jest obecna we wszystkim co robimy.

W klubie działa Sekcja Piłki Nożnej i Sekcja Tenisa Ziemnego. Obie sekcje są członkami odpowiednich związków sportowych. Sekcja Piłki Nożnej działa w wyodrębniony sposób z trójstopniowym systemem zarządzania (Zarząd Klubu - Dyrektor Sportowy SPN - Rada Trenerów SPN). Działania szkoleniowe prowadzone są w bazie klubowej nad Jeziorkiem Czerniakowskim, która jest jednocześnie siedzibą klubu. Nie ograniczamy się jednak do własnego terenu, prowadzimy działania równiez w innych miejscach użyczanych nam lub wynajmowanych.

Prawidłowe funkcjonowanie klubu możliwe jest tylko wtedy kiedy generowane są przychody, które są w stanie pokryć koszty prowadzonej działalności. Budżet klubu konstruowany jest zadaniowo do czego dochodzą koszty stałe utrzymania bazy i infrastruktury. Nasze wpływy to: wpłaty członkowskie, składki, darowizny na cele statutowe, odpisy 1% od podatku, dotacje oraz zyski z działalności komercyjnej. Jak każda organizacja OPP wszelkie wpływy przeznaczamy na realizację zadań statutowych.

Jesteśmy klubem w którym jest miejsce dla wszystkich niezależnie od wyznania, światopoglądu czy koloru skóry. W tych aspektach jesteśmy całkowicie neutralni i proeuropejscy. Wszelkie zasady czy regulaminy funkcjonujące w klubie są oparte o podstawowe uniwersalne wartości naszej cywilizacji.

Zapraszamy do nas wszystkich, którzy mają ciekawe pomysły i energię do ich realizowania.


   Regulamin SPN 27-09-2023
   Deklaracja Członka Zawodnika (SPN) K.S. Delta Warszawa 29-03-2023
   Deklaracja Członka Zawodnika Seniora (SPN) K.S. Delta Warszawa 29-03-2023
   Zamówienie sprzętu klubowego 04-09-2023
   Deklaracja Gry Amatora MZPN 2023/2024
   Lista ośrodków wykonujących badania dopuszczające 16-05-2023
   Upoważnienie do odbioru z obozu/zgrupowania niepełnoletniego 03-07-2023
   Baner zdjęcie w tle na FB - logo klasyczne 02-03-2016
   Baner zdjęcie w tle na FB - przecieranka 07-09-2016
   Baner zdjęcie w tle na FB - Powstanie Warszawskie 31-07-2017

Klub Sportowy Delta Warszawa
02-911 Warszawa, ul. Jeziorna 2
tel. (+48 22) 353 86 78
informacje o zajęciach tel. (+48) 789 243 566

delta@delta.warszawa.pl

NIP 521-31-03-028
KRS 0000111565
REGON 010268893

Volkswagen Bank GmbH Sp. z o. o. Oddział w Polsce
11 2130 0004 2001 0347 3071 0001 (ogólne konto klubowe)
81 2130 0004 2001 0347 3071 0002 (konto do wpłat zawodników)


ZAPISY
Copyright © 2013 K.S. DELTA WARSZAWA